0:00 / 0:00

Đường tác động lên não như thế nào?

318 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khi đưa một lượng đường vào cơ thể, nó sẽ tác động đến các bộ phận từ lưỡi, ruột, đến não. Nhưng bạn có biết rằng nếu ăn đường quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể có các phản ứng như bị nghiện không? Qua video trên, Nicole Avena sẽ giải thích rõ làm thế nào đường có thể tạo ra các phản ứng như vậy.