0:00 / 0:00

Đừng xây nhà! Hãy trồng nhà!

657 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Mitchell Joachim là kiến trúc sư và ông hướng tầm nhìn về một tương lai mà ở đó, các công trình kiến trúc sẽ bền vững và... hữu cơ: nhà ở là những công trình sinh thái thân thiện được lớn lên từ cây xanh và... được làm từ thịt.