0:00 / 0:00

Đừng ngồi khi họp. Hãy họp khi đang tản bộ.

1077 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-11-17

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nilofer Merchant sẽ chia sẻ một ý tưởng nghe có vẻ khá bình thường nhưng có ảnh hưởng lớn lên sức khỏe và sự sáng tạo của bạn.