0:00 / 0:00

Dũng khí để kể lại một câu chuyện bị che giấu

191 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Là một nữ nhiếp ảnh gia tại Gaza, Eman Mohammed hoặc tự mình trải qua hoặc đã chứng kiến rất rất nhiều câu chuyện của mất mát và nỗi đau xảy ra trong chiến tranh, đặc biệt là của phụ nữ.