0:00 / 0:00

Đừng ăn kẹo dẻo!

168 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Hãy thử đặt một viên kẹo dẻo trước mặt một đứa nhóc và bảo nó hãy nhịn ăn trong vòng 15 phút, chúng ta sẽ dự đoán được thành công của nó trong tương lai.