0:00 / 0:00

Đua xe Công thức 1 có thể cứu trẻ sơ sinh?

105 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-01-17

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong suốt chặng đường đua xe Công thức 1, chiếc xe sẽ gửi hàng triệu các thông số về nhà xe để kịp thời phân tích và phản hồi. Sẽ thế nào nếu ta áp dụng hệ thống dữ liệu nhanh chóng và chi tiết này vào bệnh viện? Peter van Manen sẽ cho chúng ta biết thêm qua video trên.