0:00 / 0:00

Dự đoán tương lai bằng tháp dân số

280 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tháp dân số được xem như là một quả cầu bói toán, có thể giúp dự đoán tương lai một quốc gia cũng như những vấn đề quốc gia đó từng trải qua trong quá khứ. Qua 3 ví dụ trên đây, Kim Preshoff sẽ giải thích làm thế nào các nhà làm chính sách và giới khoa học xã hội giải nghĩa các dữ liệu thống kê của tháp dân số.