0:00 / 0:00

Đồng phân quang học là gì và liên quan thế nào với phân tử?

201 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-23

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Phân tử có một tính chất lý thú thường được biết với tên gọi "đồng phân quang học". Vậy tính chất này là gì? Bằng một ví dụ đơn giản là đôi bàn tay, Michael Evans sẽ giúp ta hiểu thêm về tính chất này.