0:00 / 0:00

Động lực để sáng tạo

1162 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ho Quoc Cuong

 đăng ngày 2016-10-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có thể bạn đã từng trải qua cảm giác thất bại hay thành công khi theo đuổi đam mê, nhưng đừng nản lòng hoặc ngủ vùi trong chiến thắng. Hãy "quay trở lại", thoát khỏi bản thân lúc hiện tại để tiếp tục theo đuổi từ đầu hoặc là đạt một bước tiến mới. Hãy "quay trở lại"!