0:00 / 0:00

Đô thị hoá và các thành phố tương lai

267 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-05

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khoảng 10.000 năm trước, nhân loại đã từ bỏ thời kỳ săn bắt hái lượm. Theo đà phát triển, con người lập nên những ngôi làng bán-định-cư; hình thành thương mại và chuyên môn hóa, tiếp sau đó là Cách mạng Công nghiệp và các thành phố hiện đại. Trong video này, Vance Kite đưa chúng ta về các thành thị trong quá khứ và nêu lên những yêu cầu mà các thành phố của tương lại phải đáp ứng để có thể bắt kịp sự gia tăng dân số hiện nay.