0:00 / 0:00

DNA - "Cuốn sách" của bạn

124 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Cơ thể người được cấu tạo từ những tế bào. Nhưng vì sao có những tế bào trở thành một phần của chân bạn mà không phải là não, mũi hay dạ dày? Tất cả đều vì "cuốn sách" thần kỳ - DNA, mà Joe Hanson sẽ chia sẻ với chúng ta qua video trên đây.