0:00 / 0:00

Giáo viên làm được gì?

384 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Một món quà cho những ai đã, đang và sắp trở thành nhà giáo. Bạn thật tuyệt vời!