0:00 / 0:00

Điều cần biết về nuôi cấy tế bào

76 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-10-31

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nina Tandon là kỹ sư sinh học và chuyên môn của cô là nuôi cấy tế bào. Nina thấy rằng phương pháp truyền thống không đủ hiệu quả và cô cần phát triển những phương pháp mới – mô hình mô phỏng sinh học.