0:00 / 0:00

Câu hỏi ẩn chứa phía sau Tuyên Ngôn Độc Lập

310 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Trinh Tưởng

 đăng ngày 2016-11-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bạn có biết, bản Tuyên Ngôn của nước Mỹ lược bỏ những nội dung được xem là nói lên sự thật của một sự bình quyền và đằng sau bản Tuyên Ngôn Độc Lập ấy là một câu hỏi cho đến bây giờ vẫn chưa thể giải đáp được không? Mời bạn đồng hành cùng Kenneth C. Davis nhé!