0:00 / 0:00

Đừng bao giờ bỏ cuộc

Share on Facebook

404 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

 LIN Center

LIN Center

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Ở tuổi "xưa nay hiếm", Diana Nyad đã có một chuyến bơi vượt biển chưa từng có người nào thực hiện trong lịch sử. Ở Diana Nyad, bạn không hề thấy dấu hiệu của tuổi già, mà ngược lại, bạn thấy ở đó tràn đầy sự tự tin, mạnh mẽ, ý chí và tinh thần của một chiến binh. Bạn còn lý do gì nữa nào? Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé!