0:00 / 0:00

Đến lúc nói chuyện "người lớn"

297 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Hồi 8 tuổi bạn tò mò cái gì? Cùng Julia Sweeney trao đổi "chuyện người lớn" nhé!