0:00 / 0:00

Ảnh hiển vi trong cơ thể

240 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-31

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Làm sao để nhìn thấy những vật mà mắt thường không nhìn thấy được? Những thứ trong cơ thể chúng ta trông như thế nào? Ở TEDYouth 2012, Dee Breger dùng kính hiển vi điện tử soi chiếu chi tiết các hình ảnh như hồng cầu, tóc và phổi bị viêm.