0:00 / 0:00

Xây dựng sự tự tin sáng tạo

206 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chúng ta thường nghĩ là sáng tạo là một khả năng thiên bẩm chỉ có ở một ít người, ví dụ như nghệ sĩ, nhà thiết kế,... Nhưng David Kelley bảo rằng tất cả mọi người đều có sự sáng tạo, chỉ là không biết cách rèn luyện thôi. Vậy thì làm sao để xây dựng sự tự tin sáng tạo?