0:00 / 0:00

Thuật toán là gì?

225 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-07-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

David J Malan sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về thuật toán. Thuật toán là gì? Có phải đó là những công thức toán học? Nếu không phải công thức thì nó là gì? Và vai trò của nó là gì? Có thắc mắc gì thì cứ comment nhé! :D