0:00 / 0:00

Câu chuyện thú vị về sự cộng sinh

114 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

David Gonzal sẽ giảng giải về sự cộng sinh một cách trực quan và dễ hiểu qua bài giảng TED-Ed hôm nay. Thế giới tự nhiên không có sinh vật nào có thể sống đơn độc một mình, tất cả đều gắn kết với nhau trong một mạng lưới quan hệ phức tạp, vừa là bạn vừa là thù. Bạn nghĩ sao?