0:00 / 0:00

Những kỳ quan dưới đáy biển sâu

285 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-07-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nhà sinh vật học David Gallo sẽ cho chúng ta thấy sự đa dạng sinh học ở dưới đáy biển sâu và vẻ đẹp kỳ bí của nó qua những hình ảnh tuyệt đẹp về những rạng san hô, những sinh vật biển, và thậm chí cả những xác tàu đắm nữa...