0:00 / 0:00

Mở rộng giác quan

725 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-09-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Loài người chúng ta không thể cảm nhận được 10 phần tỷ mọi sóng ánh sáng. David Eagleman là một nhà thần kinh học và anh cho rằng: “Khả năng cảm nhận của chúng ta bị giới hạn bởi cấu tạo sinh học.” Anh nghiên cứu sấu tiến trình vận hành của não và điều này đã thôi thúc anh sáng chế nên một công nghệ mới giúp tiếp cận những thông tin mà chúng ta không thể nhìn thấy được.