0:00 / 0:00

Bản đồ xã hội hé lộ giao điểm thành phố và sự phân chia

198 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Nguyễn Thị Hương

 đăng ngày 2016-08-13

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Dave Troy đã có một hướng nghĩ phác họa khác về bản đồ của thành phố. Ông không nghĩ rằng bản đồ thành phố được tạo nên từ đường phố, chuyện định cư hay một nhà thiết kế đô thị nào đó và ông cũng tin là chúng ta có thể can thiệp để uốn nắn lại thành phố theo hướng mới.