0:00 / 0:00

Phát minh là phần dễ nhất

127 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-07-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Mỗi ngày có bao nhiêu phát minh được thực hiện trên thế giới? Và trong số phát minh đó, có bao nhiêu thực sự đi vào cuộc sống hàng ngày? Theo Daniel Schnitzer, phát minh chỉ là phần dễ. Vậy còn việc gì mới là phần khó?.