0:00 / 0:00

1 mole lớn cỡ nào?

177 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Mole (hay còn gọi là số mol) là một con số rất lớn, nhưng cụ thể là lớn cỡ nào? Thật khó hình dung phải không? Hãy để Daniel Dulek đưa ra những ví dụ so sánh giúp bạn dễ tưởng tượng hơn. Hãy dành vài phút để xem bài TED-Ed này và hiểu hơn về số mole nhé!