0:00 / 0:00

Không khí nặng cỡ nào?

211 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-06

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Không khí có nặng không? Tại sao chúng ta không cảm nhận được sức nặng của không khí? Chính xác thì không khí nặng cỡ nào và làm sao đo được? Hãy xem bài giảng của Dan Quinn trong chương trình TED-Ed để hiểu hơn về thứ mà chúng ta "không thể nếu thiếu nó" nhé.