0:00 / 0:00

Bài toán truyền động lực

980 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Làm sao để tạo động lực cho nhân viên? Làm sao để khuyến khích mọi người đạt thành tích cao hơn? Liệu mức thưởng cao hơn có tạo ra kết quả tốt hơn không? Tại sao có & Tại sao không? Hãy nghe Dan Pink nói về điều này nhé. Bạn sẽ vỡ ra được nhiều điều lắm đấy!