0:00 / 0:00

Làm chủ quyết định

840 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-09-06

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Dan Ariely là nhà kinh tế học hành vi và là tác giả của cuốn Phi lý trí (đã được xuất bản ở Việt Nam bởi Alphabooks, 2016). Bằng lối diễn đạt hài hước cùng những ví dụ sinh động, Ariely cho thấy thực chất chúng ta không hề lý trí để đưa ra lựa chọn như chúng ta hằng nghĩ.