0:00 / 0:00

Khai khoáng từ nước biển

161 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Trinh Tưởng

 đăng ngày 2016-10-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Thiếu nước sạch là tình trạng mà nhiều nước gặp phải như Singapore và giải pháp họ lựa chọn là lọc muối từ nước biển. Tuy nhiên việc lọc muối sẽ để lại một lượng nước muối đặc bị thải ra đại dương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Vì vậy Damian Palin đã nghiên cứu, tìm hiểu sự hoạt động của vi khuẩn. Chúng thực hiện việc "thu gom khoáng chất" từ lượng nước muối đặc sau khi lọc nước biển, khởi đầu một ngành công nghệ trong ống nghiệm và thân thiện với môi trường.