0:00 / 0:00

Đại Hiến chương của web

106 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-17

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

25 năm trước, Tim Berners-Lee tạo ra World Wide Web. Và đây là những lời ông muốn truyền đạt: Tương lai là một cuộc chiến. Tính trung lập của web bị ăn mòn, sự xuất hiện của bong bóng lọc và sự quản lý tập trung quy về một tổ chức. Tất cả những điều đó ảnh hưởng xấu đến không gian mở của web. Người dùng cần phải đấu tranh vì quyền tự do truy cập của mình. Câu hỏi lớn nhất là: Chúng ta muốn có một kiểu internet như thế nào?