0:00 / 0:00

Cuộc chiến chống lại nô lệ tình dục

262 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-11-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Sunitha Krishnan dành trọn đời mình cho sứ mạng giải cứu phụ nữ và trẻ em thoát khỏi nạn buôn bán nô lệ tình dục, một vấn nạn mang tính toàn cầu trong thế giới hiện đại. Trong bài diễn thuyết của mình, cô kể ba câu chuyện đau xót của ba nạn nhân cũng như của chính cô và mong muốn mọi người có cái nhìn nhân đạo hơn, chấp nhận họ, hỗ trợ họ hòa nhập xã hội.