0:00 / 0:00

Lịch sử của nỗi buồn

235 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Rất có thể bạn đã cảm thấy buồn ít nhất một vài lần trong cuộc sống của bạn. Nhưng chính xác u sầu là gì, và những gì chúng ta nên làm gì với nó? Courtney Stephens chỉ cho chúng ta biết rằng lịch sử nỗi buồn - và thậm chí chỉ ra tính hữu dụng của nó.