0:00 / 0:00

Làm sao để giỏi ngoại ngữ?

2399 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Conor McDonough Quinn là nhà ngôn ngữ học hoạt động trong lĩnh vực tái thiết những ngôn ngữ có nguy cơ biến mất, đồng thời ông cũng là người say mê học và dạy ngôn ngữ. Ông sinh trưởng ở Portland, Maine (Hoa Kỳ), đã từng có thời gian dài sống ở Indonesia, Trung Quốc, và Oman. Bên cạnh công việc nghiên cứu, ông còn quan tâm phát triển những công cụ giúp các cộng đồng thiểu số bảo tồn ngôn ngữ của họ và xóa bỏ rào cản của việc học ngoại ngữ.