0:00 / 0:00

Công nghệ in 4D

255 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ho Quoc Cuong

 đăng ngày 2016-10-08

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

In 3D đã phát triển tinh tế từ cuối năm 1970. Skylar Tibbits đã định hình sự phát triển lên thêm một bước mới, gọi là in 4D. Và như chúng ta được biết chiều thứ tư này là thời gian. Công nghệ mới nổi này cho phép anh in các đối tượng có khả năng định hình lại hình hài của bản thân hoặc tự lắp ráp theo thời gian. Điều này sẽ là đột phá đáng nể trong tương lai.