0:00 / 0:00

[Công lý #02] Định giá cuộc sống

1554 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

Soft Decor

Soft Decor

Making better lives

Kênh gốc:

Harvard University

Harvard University

Diễn giả:

Lê Liên

 đăng ngày 2019-06-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ngày nay, các công ty và chính phủ các nước vẫn thường áp dụng phương pháp phân tích chi phí-lợi ích, bắt nguồn từ thuyết vị lợi của Jeremy Bentham. Cốt lõi của thuyết vị lợi là nguyên tắc: lợi ích lớn nhất cho nhiều người nhất.
Giáo sư Sandel đưa ra một số ví dụ của phương pháp này trong thời đại ngày nay và đặt ra câu hỏi: liệu có phải lúc nào chúng ta cũng nên coi trọng ý muốn của số đông hơn, kể cả khi số đông ai tàn nhẫn và đáng khinh? Liệu có phải mọi giá trị trên đời đều có thể được tính bằng tiền?