0:00 / 0:00

[Công lý #01] Tính luân lý của việc giết người

549 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

Soft Decor

Soft Decor

Making better lives

Kênh gốc:

Harvard University

Harvard University

Diễn giả:

Lê Liên

 đăng ngày 2019-06-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nếu bạn phải chọn giữa (a) giết 1 người để cứu 5 người khác và (b) không làm gì hết dù bạn biết cả 5 người sẽ chết ngay trước mắt bạn nếu bạn không hành động - bạn sẽ làm gì? Đây là tình huống giả định mà giáo sư Michael Sandel của Đại học Havard đặt ra để mở đầu cho khóa học của ông về lý luận đạo đức.
Hãy cùng theo dõi bài giảng để biết sinh viên của ông sẽ lựa chọn như thế nào và vì sao.