0:00 / 0:00

Con người và vi sinh vật

125 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-23

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Cơ thể của con người là nhà của hàng triệu vi sinh vật khác nhau. Các vi sinh vật hợp lại thành "cộng đồng" và thực hiện các chức năng nuôi dưỡng cơ thể. Jessica Green và Karen Guillemin sẽ giải thích sự quan trọng của các vi sinh vật đối với cơ thể.