0:00 / 0:00

Khoa học về tính đối xứng

201 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tính đối xứng là một đặc tính quan trọng và xuất hiện rất nhiều trong tự nhiên. Vậy các nhà khoa học nói gì về tính đối xứng? Nếu không đối xứng thì sao? Ngoài yếu tố thẩm mỹ thì còn yếu tố nào khác?