0:00 / 0:00

Cô vẹt Einstein vui nhộn

100 lượt xem

Nhúng

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-01-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Hãy cùng xem nàng vẹt Einstein thể hiện sự vui nhộn lém lỉnh của mình cùng người huấn luyện Stephanie White nào!