0:00 / 0:00

Có nên tin vào ấn tượng đầu tiên?

352 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Quế Hương

 đăng ngày 2016-11-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Đã bao giờ bạn có ấn tượng xấu với một người nào đó trong lần gặp đầu tiên chưa? Ấn tượng xấu in sâu vào tâm trí bạn, khó lòng mà thay đổi được, cho dù sau này người đó có những cư xử tử tế đi nữa. Liệu định kiến của bạn về ấn tượng đầu tiên có thực sự đúng không? Não của bạn hoạt động như thế nào khi bạn nhận định về ấn tượng đầu tiên của mình? Peter Mende-Siedlecki sẽ phân tích vấn đề này dựa trên tâm lý học xã hội.