0:00 / 0:00

Có bao nhiêu thì trong tiếng Anh?

2659 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Mei San

 đăng ngày 2018-04-15

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có bao nhiêu thì trong một ngôn ngữ như tiếng Anh? Đầu tiên, câu trả lời hiển nhiên đó là thì quá khứ, thì hiện tại, và thì tương lai. Nhưng nó không đơn giản như vậy. Anna Ananichuk sẽ giải thích cho chúng ta biết nhờ vào thể ngữ pháp, mỗi một thì lại được chia thành nhiều thì khác nhau.

Người dịch: Mei