0:00 / 0:00

Có bao nhiêu cách xếp một bộ bài?

179 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-05

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Một bộ bài 52 lá có bao nhiêu cách xếp? Có một điều thú vị là mỗi lần bạn cầm một bộ bài đã xào, nhiều khả năng bạn đang có 1 cách xếp mới chưa từng tồn tại trong lịch sự loài người và có thể không bao giờ xuất hiện nữa! Trong video này, Yannay Khaikin giải thích làm thế nào giai thừa có thể giúp ta chỉ ra con số khổng lồ các hoán vị của một bộ bài 52 lá.