0:00 / 0:00

Chuyện về những nữ thám hiểm

471 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Trinh Tưởng

 đăng ngày 2017-02-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Phụ nữ thường được nhắc đến với tính cách yếu mềm, nhưng sự mạnh mẽ, thích khám phá là cái luôn tiềm ẩn bên trong phụ nữ. Chỉ có hiểu rõ bản thân thì phụ nữ mới chính là người tìm thấy được khát khao khám phá ấy.