0:00 / 0:00

Chuyển động quay

90 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tại sao Trái Đất lại quay? Nếu ta quăng 1 trái banh khi đang ngồi trên một vòng quay ngựa gỗ, nó sẽ đi theo đường cong như ta thấy, hay thật ra là đường thẳng? Làm sao kiểm soát tốc độ khi xoay? Mà tại sao chuyển động xoay lại đặc biệt thế? Trong video này, Brian Jones giải thích những cách chuyển động xoay ảnh hưởng đến đời sống chúng ta.