0:00 / 0:00

Chuyến bay không trọng lực của Stephen Hawking

171 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong bài nói này, người sáng lập X Prize Peter Diamandis kể câu chuyện làm thế nào ông giúp nhà vật lý Stephen Hawking thực hiện ước mơ bay vào không gian. Ông cùng các cộng sự đã cùng với Stephen Hawking bay vào tầng khí quyển và cùng nhau trải nghiệm không trọng lực.