0:00 / 0:00

Chụp ảnh trong 1 phần nghìn tỷ giây

152 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-01-17

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ramesh Raskar giới thiệu một công nghệ mới giúp chụp ảnh trong 1 phần nghìn tỷ giây, và nó nhanh đến nỗi có thể chụp được sự di chuyển của ánh sáng. Công nghệ này có thể ứng dụng trong việc thiết kế những máy ảnh chụp được các góc khuất hay nội soi mà không cần dùng đến X-quang.