0:00 / 0:00

Chúng ta đều có thể là Phật

241 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-25

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Thế giới ngày này, công nghệ giúp chúng ta biết được mọi điều ở bất kỳ đâu trên thế giới. Theo nhà nghiên cứu Phật giáo Robert Thurman, chính sự khai minh hiện đại là bước đầu tiên đưa ta đến với bản chất tự nhiên.