0:00 / 0:00

Chúng ta đã chinh phục đậu mùa như thế nào?

149 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-25

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong suốt 10.000 năm, nhân loại phải hứng chịu tai họa bệnh đậu mùa. Cứ ba người nhiễm bệnh thì có 1 người chết và những người sống thì phải mang những đốm sẹo kinh dị suốt đời. Trong video này, Simona Zompi ca ngợi tinh thần dũng cảm của một nữ Phật tử, một cậu bé, một cô bán sữa và nhà vật lý học Edward Jenner—họ là những người đầu tiên chặn đứng thứ bệnh tật tai họa này, và làm nên một thế giới sạch đậu mùa như ngày nay.