0:00 / 0:00

Sức mạnh của ngôn từ châm biếm

375 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-07-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Christopher Warner lại mang đến cho chúng ta một bài giảng từ TED-Ed, lần này là về văn học tiếng Anh. Nếu bạn nào yêu thích tiếng Anh, chắc hẳn là nên nghiên cứu cái này nhé. Ngôn từ châm biếm còn được dùng trong mọi ngôn ngữ khác, nhưng bạn đã biết sử dụng nó chưa?