0:00 / 0:00

Hãy dạy giáo viên tạo ra phép màu

466 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Chúng ta có quá ít giáo viên giỏi, nhưng lại có quá nhiều học sinh cần được tiếp xúc với giáo viên giỏi. Giáo viên giỏi là những người có khả năng tạo ra phép màu. Và theo Christopher Emdin thì đó là điều có thể dạy được. Một giáo viên giỏi có thể đào tạo ra những giáo viên giỏi khác, tại sao không?